Historia Beribazu

Mestre ZuluDnia 11 sierpnia 1972 roku w Szkole Rolniczej miasta stołecznego Brazylia (Colégio Agrícola de Brasília) znajdującej się w mieście Planaltina (DF) Antônio Batista Pinto „Mestre Zulu” wcielił w czyn jedną z dwóch największych idei swojego życia: stworzył grupę capoeira. Obecnie Grupa Beribazu stała się jak najbardziej konkretną rzeczywistością i z całą pewnością reprezentuje o wiele więcej niż mógł marzyć o tym nawet sam założyciel. Aby rozpocząć opowiadanie o Grupie Capoeira Beribazu należy przede wszystkim zrozumieć, iż nie dotyczy ona tylko zespołu osób, które spotykają się jedynie sporadycznie w określonych miejscach i o określonym czasie.

Grupa Beribazu ukonstytuowała się jako instytucja dobrze działająca, wpisana w kontekst społeczny z pełną dbałością o sprawy administracyjne i organizacyjne. W ciągu ostatnich 37 lat wszystkie te cechy pozwoliły stać się tej Grupie jednym z najważniejszych reprezentantów capoeira w Brazylii. Członkowie Grupy Beribazu są połączeni więzią zdefiniowaną pryncypiami, które wprowadzają w czyn.

Mestre Zulu i Nelson

Ta więź jest skonsolidowana poprzez oficjalne dokumenty regulujące stosunki panujące w Grupie, jak i przede wszystkim poprzez przyjaźń, która panuje pomiędzy zrzeszonymi osobami. Grupa ma parafę, ma swoje kwalifikacje. Posiada nazwę, która oznacza o wiele więcej niż proste złączenie dwóch słów, z których powstała – „berimbau” i „azul” [„berimbau” to nazwa instrumentu, „azul” oznacza kolor niebieski]. Mawia się, że doskonale zadbany błękitny berimbau Mistrza Zulu zainspirował Grupę do przyjęcia tej właśnie nazwy. Grupa jest dużą instytucją, większą nawet niż suma wszystkich jej członków, ponieważ posiada swoją historię stworzoną dzięki współpracy wielu osób.

Niektórzy z nich, z różnych powodów, już nie należą do tej struktury. Grupa Beribazu nie jest własnością jej mistrza założyciela, nie należy również do aktualnie prowadzących ją mistrzów. Jest to instytucja społeczna, która dzięki sile swojego statutu, mogłaby być rozwiązana jedynie za zgodą większości jej członków. Możliwość odniesienia się do przeszłości Grupy ułatwia jej prowadzenie wielu przedsięwzięć pomiędzy innymi organizacjami społecznymi. Dobra reputacja prowadzących procentuje ogromnym zaufaniem, jakim społeczeństwo darzy wszystkich członków Grupy. Wierzytelność i sława Grupy Beribazu są owocami trudnej i wymagającej ogromnego zaangażowania pracy, której podjęli się integratorzy w czasie 40 lat jej istnienia.